اعمال محدودیت های تردد در جاده های کرمانشاه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری