عکس/ فرود اضطراری هواپیما در بزرگراه

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر