21 تیم دانشگاهی در مسابقات متالوگرافی تبریز حضور دارند

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر