اردوغان: در دیدارم با پوتین و ترامپ، در خصوص مسأله سوریه گفت وگو خواهم کرد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر