تاثیر مصوبه ضد برجامی آقایان بر صعودی شدن دوباره بازار سکه و دلار: وقتی "مجلس انقلابی" کمر به تمام کردن کار نیمه تمام ترامپ بسته!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری