انتصاب مدیر کل هواشناسی استان تهران به عنوان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir