بخشنامه اجرای فاصله گذاری هوشمند به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری