پرداخت سود سهام عدالت توسط سمات

سخنگوی شورای عالی بورس از تصویب دو موضوع مهم در خصوص سهام عدالت خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir