چوب حراج دولت بر اموال بانک های نظامی

پروژه ادغام برخی بانک ها پاییز سال جاری به پایان رسید و در بانک سپه ادغام شدند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir