ظرفیت زیادی برای گسترش مناسبات اقتصادی با انگلیس وجود دارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری