نیروهای ایرانی دخالتی در بروز حادثه مرز افغانستان نداشتند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری