باید در دوره تحریم نسبت به رعایت استاندارد های مرتبط با ایمنی مردم سخت گیری شود | خبرگزاری فارس

مناظره
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری