نشت گاز موجب حادثه در سکوی شماره ۹ فاز ۶ پارس جنوبی شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر