احداث و بازسازی 1075 مدرسه/ محرومیت زدایی را در دستور کار قرار داده ایم

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر