خودرویی که در کارخانه ۱۴ میلیون تومان گران تر از بازار است!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری