وجود ۸ هزار صنعتگر شناسایی شده در شهرستان نیکشهر

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر