یک انبار پوشاک در مهاباد در آتش سوخت

هاژه
در حال انتقال به منبع خبر