شورای امنیت عملیات ترکیه در خاک سوریه را بررسی می کند

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر