بازداشت دو عضو کلیدی گروه تروریستی داعش در ننگرهار

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر