آمریکا تجهیزات امنیتی به کردهای هم پیمانش در سوریه داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری