درگذشت راننده وانت پیکان در بزرگراه تندگویان

الف
در حال انتقال به منبع خبر