مذاکرات جدی برای سفر شهروند بحرینی به فضا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری