کاروان پیاده زوار افغانستانی در راه حرم امام الرئوف

الف
در حال انتقال به منبع خبر