غزه در معرض سقوط کامل قرار گرفته است

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر