بیانیه ستادکل نیروهای مسلح:هرگونه تحرک احتمالی دشمنان پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر