نسخه نویسی الکترونیکی در تمام بیمارستان های دولتی محقق شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری