پرداخت 146 میلیارد تومان مستمری به مددجویان کردستانی در سال گذشته

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر