نهاد قانون گذاری نیازمند انتخاب افرادی عالم و آگاه است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری