قبول قطعنامه 598 از سوی امام مدبرانه بود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
فارس نیوز ( ۲۰)

سه ساعت دو جسد