ترکیه دوباره آب را به روی ساکنان حسکه بست

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری