شوک به ورزش جهان؛ بازی های المپیک لغو می شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
"نهال آبادی"
لوگوی ایرنا ایرنا . . ( ۱۸)