ممکن است احمدی نژاد میز بازی را به هم بزند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
عصر شعر زیر یک سقف
عصر شعر زیر یک سقف
عصر شعر زیر یک سقف
عصر شعر زیر یک سقف
لوگوی خبرگزاری تسنیم خبرگزاری تسنیم . . ( ۱۵)