ادعای روز؛ سردار از جیوبا بهتر است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری