مردم شهری که بیش از اندازه نان و برنج می خورند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری