آمریکا: هیچ تغییر یا کاهشی در تحریم ایران وجود ندارد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری