رییس جمهوری چین: هیچ برخوردی بین تمدن ها وجود ندارد

روزنامه حمایت
در حال انتقال به منبع خبر