حال پنج مجروح حادثه تروریستی اهواز وخیم است

قدس آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر