عسگراولادی به دلیل عارضه مغزی در بخش مراقبت های ویژه بستری شد

دیدبان ایران
در حال انتقال به منبع خبر