90 دقیقه بمباران؛ شهری که وقت نکرد آخ بگوید!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری