تصادف در اتوبان قم - کاشان با ۴ کشته و ۲ زخمی

در حال انتقال به منبع خبر