بررسی «تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران» در جلسه مشترک با شورای نگهبان/ مجلس یکشنبه طرح جایگزین ارائه می کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری