استقلال پاسخی به جوسازی رسانه کویتی نمی دهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری