نیکی به دیگران انسان را عاقبت بخیر می کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری