مورینتس:”هازارد امیدبخش است اما کافی نیست”

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر