۲۰ کیلومتر از پروژه بزرگراه «تبربز - اهر» امسال به بهره برداری می رسد

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر