عمق چاه های آب شرب البرز از 60 متر به 300 متر رسیده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری