وزارت دفاع آلمان: ایران نقشی در حادثه الفجیره ندارد

خرداد
در حال انتقال به منبع خبر