تشییع پیکر مطهر 2 شهید حادثه تروریستی اهواز در گتوند و بهبهان

واحد مرکزی خبر
در حال انتقال به منبع خبر