ارائه خدمات سلامت به افزون بر ۱۸ هزار نفر از اتباع افغانستان در زاهدان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری