اقلیمی: شانس زیادی برای کسب سهمیه در مجارستان نداریم/مسائل جانبی ما را عقب انداخت

ورزشی نیوز
در حال انتقال به منبع خبر